- Reklama -udalosti

/

Hypertenze: Jste ve správných číslech?

Hypertenze nebo nemoc vysokého krevního tlaku je celosvětovým problémem. Postihuje 40 až 50 procent dospělých osob ve věku nad 18 let. Přesto zhruba polovina lidí s vysokým krevním tlakem neví o tom, že má vysoký krevní tlak, protože v začátcích onemocnění nepociťují žádné příznaky a potíže.

Optimální hodnoty krevního tlaku u zdravého člověka jsou 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg naměřené v klidu znamenají vysoký krevní tlak.
„Jediný způsob, jak se dozvědět, zda trpíte hypertenzí, je dát si správně změřit svůj krevní tlak. Abychom měli svůj vysoký krevní tlak pod kontrolou, musíme být nejprve správně diagnostikováni,“ říká MUDr. Anna Vachulová, PhD., z Kardiologické kliniky LF UK a NUSCH, a.s., prezidentka Slovenské hypertenziologické společnosti.

Hypertenze celkově postihuje dva až tři z pěti mužů nebo žen. Mužů postihuje o něco častěji. Onemocnění se již stává problémem i pro mladší lidi, dokonce se vyskytuje u dospívající mládeže. Mladí lidé běžně příznaky vysokého krevního tlaku neznají, zvýšení krevního tlaku ignorují a připisují to stresu a jiným problémům. Pokud si ho i změří a zjistí vyšší hodnotu, považují ji za náhodu, reakci na zátěž a stres, a neuvažují o tom, že jde o onemocnění. „Každý pátý pacient, který navštíví svého praktického lékaře a je mu změřen tlak, ho má vyšší, přestože o tom vůbec neví. Týká se to přibližně půl milionu dospělé populace na Slovensku,“ pokračuje dále MUDr. Anna Vachulová.

MUDr. Šoóšová: Jaký tlakoměr si rozhodně nekoupit?
Hypertenze jako jedna z nejčastějších chronických chorob je rizikovým faktorem pro řadu dalších kardiovaskulárních onemocnění, například pro srdeční selhávání, mozkový infarkt, chronickou ischemickou chorobu srdeční či infarkt myokardu. Je proto třeba léčit ji včas, aby se zabránilo vzniku mnoha vážných komplikací. „Hraniční hodnotou, abychom hypertenzi začali léčit, je tlak krve naměřený v ambulanci lékaře 140/90 mmHg a vyšší.

U léčených a dobře kontrolovaných hypertoniků je žádoucí, aby hodnota krevního tlaku nebyla vyšší než 130/80 mmHg. Hypertenze je chronické onemocnění, které nelze zcela vyléčit. Lze jej však dobře a dlouhodobě kontrolovat,“ dodává MUDr. Anna Vachulová.

Optimální hodnoty krevního tlaku u zdravého člověka jsou 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg naměřené v klidu znamenají vysoký krevní tlak. Zároveň jsou to i prahové hodnoty, kdy je již třeba začít s léčbou hypertenze. Pro většinu léčených pacientů je cílový krevní tlak pod 130/80 mmHg. Ani u starších pacientů nad 65 let by neměl přesáhnout hodnoty 140/80 mmHg. Při měření tlaku je důležité měřit si také srdeční frekvenci – optimální je kolem 60 úderů za minutu. Za rizikovou se u hypertoniků považuje srdeční frekvence nad 80 úderů za minutu v klidu, bez ohledu na věk.

Kromě měření u lékaře je velmi důležité měřit si krevní tlak pravidelně i v domácím prostředí. Za tímto účelem slouží „Záznamník TK“, který je zveřejněn na stránce www.presrdce.eu.